Mọi chi tiết xin liên hện 0868007657 .Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam